ติดต่อครูผู้ดูแลระบบ

ชื่อ:   นางพัทจารี กำบุญมา
สถานที่ติดต่อ:   ห้องกรมนักศึกษาวิชาทหาร หรือ ห้องแลปเคมี อาคาร 5
เบอร์โทรศัพท์ :   0841426351
e-mail :   pattajaree.t3@nps.ac.th
     


โรงเรียนน้ำพองศึกษา จังหวัดขอนแก่น

Copyright © 2015 · All Rights Reserved · My Website