ชุมนุม คณิตคิดเล่น ๆ

 
ประเภทชุมนุม :   ชุมนุมจัดตั้งใหม่
สถานที่ตั้งชุมนุม :   หน้าอาคาร1
ประเภท :  

กิจกรรมสนองความสนใจ ความถนัด ความสามารถ

คุณครูที่ปรึกษา :   นางพีรภาว์ ภูมิช่วง
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ :   0642235914
จำนวนที่รับ :   20
นักเรียนที่สมัครทั้งหมด :   15
ระดับชั้นที่รับ :  
ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
วัตถุประสงค์ของกิจกรรมชุมนุม :  
นักเรียนได้ฝึกคิด คำนวณและแก้ปัญหาได้
คุณสมบัติของนักเรียน :  
ทุกระดับชั้น

Export->Excel Print

รายชื่อนักเรียนในชุมนุม

ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
เลขที่
วันเวลาที่ลงทะเบียน
1 เด็กชายปัณณธร  เวชลาหาร ม.1/12 9 2022-06-13 18:14:10
2 เด็กหญิงวรัญญา  สมเทศน์ ม.2/4 39 2022-06-14 19:04:57
3 เด็กหญิงศรีสุภา  แก้วแก่นคูณ ม.2/4 41 2022-06-13 20:54:34
4 เด็กชายพีรพล  พลหาญ ม.3/2 10 2022-06-13 18:56:26
5 เด็กชายภัทรจารินทร์  แดงน้อย ม.3/3 10 2022-06-13 13:17:18
6 เด็กหญิงจิรธิดา  ดอกสันเทียะ ม.3/3 18 2022-06-13 13:09:31
7 เด็กชายธีรโชติ  นนทะสี ม.3/9 7 2022-06-14 08:11:54
8 เด็กชายเอกลักณ์  เรืองสุที ม.3/9 21 2022-06-13 15:12:59
9 เด็กชายทองแท้  อุเทน ม.3/10 5 2022-06-13 15:12:53
10 เด็กชายศิวกร  นูระสินธ์ ม.3/10 18 2022-06-13 15:12:52
11 เด็กชายศิวัฒน์  รักษาภักดี ม.3/10 19 2022-06-13 15:13:31
12 เด็กชายอนันต์  หันน้ำเที่ยง ม.3/10 20 2022-06-13 15:13:10
13 นางสาวเบญญาภา  กลางหล้า ม.4/4 30 2022-06-13 18:21:58
14 นายกัมปนาท  ศรีจำนงค์ ม.5/5 9 2022-06-16 21:46:21
15 นางสาวนลินนิภา  วิปัดทุม ม.6/5 30 2022-06-14 13:48:42โรงเรียนน้ำพองศึกษา จังหวัดขอนแก่น

Copyright © 2015 · All Rights Reserved · My Website