ชุมนุม วิทยาศาสตร์น่ารู้

 
ประเภทชุมนุม :   ชุมนุมต่อเนื่อง
สถานที่ตั้งชุมนุม :   ห้องเแล็บเคมี อาคาร 5 ชั้น 2
ประเภท :  

กิจกรรมสนองความสนใจ ความถนัด ความสามารถ

คุณครูที่ปรึกษา :   นางสุธรรมมา ชาปู่
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ :   098-2724108
จำนวนที่รับ :   20
นักเรียนที่สมัครทั้งหมด :   4
ระดับชั้นที่รับ :  
ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
วัตถุประสงค์ของกิจกรรมชุมนุม :  
เพื่อให้นักเรีบนเกิดทักษะทางวิทยาศาสตร์
คุณสมบัติของนักเรียน :  
มัธยมศึกษาตอนปลาย

Export->Excel Print

รายชื่อนักเรียนในชุมนุม

ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
เลขที่
วันเวลาที่ลงทะเบียน
1 เด็กหญิงอชิยา  คำใบสี ม.2/5 25 2022-06-16 20:13:30
2 เด็กหญิงกนกศิริ  หมีแสง ม.3/10 23 2022-06-16 14:57:10
3 เด็กหญิงพิยดา  ช่วยจิ๋ว ม.3/10 36 2022-06-16 14:59:21
4 เด็กหญิงศิริรัตน์  คุณมาศ ม.3/10 40 2022-06-16 14:57:09โรงเรียนน้ำพองศึกษา จังหวัดขอนแก่น

Copyright © 2015 · All Rights Reserved · My Website