ชุมนุม ปริศนาอักษรไขว้

 
ประเภทชุมนุม :   ชุมนุมจัดตั้งใหม่
สถานที่ตั้งชุมนุม :   ห้องภาษาไทย
ประเภท :  

กิจกรรมสนองความสนใจ ความถนัด ความสามารถ

คุณครูที่ปรึกษา :   นางวรางคนางค์ พลปรีชา
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ :   0847427861
จำนวนที่รับ :   20
นักเรียนที่สมัครทั้งหมด :   5
ระดับชั้นที่รับ :  
ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
วัตถุประสงค์ของกิจกรรมชุมนุม :  
นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคำศัพท์และสามารถบอกความหมายได้ถูกต้อง
คุณสมบัติของนักเรียน :  
มัธยมศึกษาตอนปลาย

Export->Excel Print

รายชื่อนักเรียนในชุมนุม

ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
เลขที่
วันเวลาที่ลงทะเบียน
1 นางสาวศิรากร  พิมดี ม.6/5 15 2022-06-20 08:14:06
2 นางสาวศิวาภรณ์  กองทา ม.6/5 16 2022-06-18 14:15:49
3 นางสาวณัฐชยา  แสนเมือง ม.6/5 21 2022-06-18 15:19:12
4 นางสาวเนตรนภา  ต้นกันยา ม.6/5 27 2022-06-18 14:24:44
5 นางสาวศุภรัตน์  เต้จั้น ม.6/9 17 2022-06-18 14:17:05โรงเรียนน้ำพองศึกษา จังหวัดขอนแก่น

Copyright © 2015 · All Rights Reserved · My Website